Članci na temu:Smrt i vaskrsenje

Isus je uskrsenje i život

Baš kao što ima vlast nad životom i smrću, Isus ima vlast i da oprašta grehe. Onaj koji je sam život, sigurno može i da povrati, odnosno obnovi život. Svako ko veruje u Njega[...]